Lek.stom. Magdalena Prynda

Specjalista ortodonta

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Od 2009 specjalista w dziedzinie ortodoncji, członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.W trakcie tego stażu specjalizacyjnego prowadziła badania nad długością trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową na podstawie metody CVM. Uczestniczy w licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, stale podnosi swoje kwalifikacje. Jest współautorem kilku opublikowanych artykułów w polskich czasopismach naukowych.

W kręgu zainteresowań zawodowych jest praca i pomoc dzieciom z zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi. Szczególnie koncentruje się na całościowym poznaniu zaburzeń rozwoju układu stomatognatycznego, mowy, komunikacji społecznej i odżywianiu. Owocem tych zainteresowań jest publikacja ,,Autyzm u dzieci wiedza kliniczna” pod redakcją Ewy Emich-Widery PZWL 2022, gdzie jest współautorem rozdziału ,,Jama ustna i jej zdrowie u dzieci ze spektrum autyzmu.”

W pracy zawodowej wykorzystuje nieoperacyjne, ortopedyczne protokoły leczenia z zastosowaniem szybkiej ekspansji szczęki, ze wspomaganiem chirurgicznym i bez w leczeniu szczękowo-ortopedycznym. W kręgu zainteresowań są również pacjenci dorośli z chorobami przyzębia oraz leczenie zaburzeń zębowych tj. transpozycja, reinkluzja, hypo i hyperodoncja. Planuje i przeprowadza wraz z chirurgiem sprowadzanie zębów zatrzymanych oraz autotransplantacje. 

Prywatnie mama 2 dorosłych dzieci, kocha góry i Islandię.

Specjalizacje:

Zarejestruj się!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Nadolna-Karpińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M-Dent Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Magdalena Nadolna-Karpińska, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/17, 50 – 229 Wrocław ("M-Dent"). M-Dent przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje pytania skierowane drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz M-Dentu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z pytania. Masz prawo do żądania od M-Dentu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji znajdziesz w Klauzuli informacyjnej

Proszę czekać ...