Patrycja Downarowicz

Doktor nauk medycznych

Specjalista ortodoncji. Zajmuje się leczeniem dorosłych i dzieci. Z sukcesami angażuje się w leczenie interdyscyplinarne, współpracując z lekarzami różnych specjalizacji.

Specjalista ortodoncji. Z sukcesami angażuje się w leczenie interdyscyplinarne, współpracując z lekarzami różnych specjalizacji. Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i adiunktem w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, w Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy tej uczelni. Dzięki swej aktywności zawodowej i ambicjom została członkiem wielu organizacji – Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Naukowego (EOS) i Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego (AAO). Spod jej ręki wyszło wiele publikacji naukowych. Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje:

Zarejestruj się!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Nadolna-Karpińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M-Dent Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Magdalena Nadolna-Karpińska, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/17, 50 – 229 Wrocław ("M-Dent"). M-Dent przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje pytania skierowane drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz M-Dentu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z pytania. Masz prawo do żądania od M-Dentu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji znajdziesz w Klauzuli informacyjnej

Proszę czekać ...