Implanty Wrocław

implantologiaNajkorzystniejszą i najbardziej fizjologiczną metodą odbudowy braków zębowych jest ich rekonstrukcja przy pomocy implantów. Implant, inaczej wszczep kostny, to niewielkich rozmiarów wkręt zastępujący korzeń zęba, który podczas zabiegu chirurgicznego jest umieszczany w kości w miejscu utraconego zęba.

Po jego wygojeniu i integracji z kością stanowi fundament, na którym jest odbudowywana korona zęba. Stosowanie implantów w przypadku odbudowy utraconych zębów ma wiele zalet, przede wszystkim eliminuje konieczność szlifowania sąsiednich zębów, zachowuje podstawę kostną, pozwala zrezygnować z niewygodnych protez wyjmowanych i nieestetycznych zaczepów metalowych.

Zabiegi wykonywane w naszym centrum to:

 • wszczepienie implantu,
 • zabiegi odbudowujące kość (augmentacja, czyli regeneracja kości z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych i bloków kostnych i dystrakcja kości wyrostka zębodołowego),
 • podniesienie dna zatoki szczękowej (dotyczy bocznego odcinka szczęki, przy niewystarczającej ilości kości do wszczepienia implantu – technika otwarta, tzw. sinus lift, lub technika zamknięta, tzw. osteotomowa).
 • PRF, A-PRF (zabiegi z fibryną bogatopłytkową)

Najczęściej zadawane pytania:

Implant jest cylindryczną lub stożkową śrubą, zwykle wykonaną z  tytanu, która służy jako zamiennik korzenia zęba. Implant łącząc się za pomoc łącznika z koroną protetyczną w sposób najbliższy naturze odtwarza utracony ząb lub zęby. Implant dentystyczny umieszczony jest w kości szczęki lub żuchwy, dzięki czemu łączy się z naturalną kością (proces osteointegracji) dając mocną i stabilną podstawę do odbudów protetycznych. Implanty zębów mogą być używane do zastąpienia pojedynczego zęba, mostu wielopunktowego wspieranego implantami lub protezy nakładowej (wyjmowanej typu overdenture) opartej na 2 lub 4 implantach. Implant jest biozgodny, co oznacza że organizm odbiera go  jako naturalny element i się z nim zrasta.

Implanty wykonane są z tytanu (grade 2), charakteryzują się różną długością – obecnie najkrótszy implant ma ok. 6 mm, najdłuższe implanty nawet 17 mm. Średnica implantów waha się między 3,0 a 5,5 mm. W naszym Centrum wykorzystujemy implanty światowych liderów między innymi koncernu Dentsply: implnty Ankylos i Astra tech system implant. Ankylos TissueCare Concept to nadzwyczaj precyzyjne stożkowe połączenie Tissue C-Connection, które eliminuje mikroruchy i jest odporne na kolonizacje bakteryjną. Ten rodzaj połączenia gwarantuje idealne dopasowanie eliminując tarcie, przez co zapobiega resorpcji kości oraz zapewnia stabilność i zdrowie tkanki twardej i miękkiej.

 • Implanty stomatologiczne są niezwykle bezpieczne i trwałe. Po okresie wgajania (około 8 tygodni) implant będzie stanowił podstawę do odbudowy protetycznej funkcjonującej jak naturalny ząb.
 • Implanty dentystyczne są najlepszym i najbardziej opłacalnym długoterminowo rozwiązaniem. Tradycyjne mosty oparte na filarach własnych zębów mają trwałość od 5 do 10 lat. Często wymagają oszlifowania zdrowych, żywych zębów, co w konsekwencji może prowadzić do ich obumarcia i konieczności leczenia endodontycznego zęba co z kolei wpływa na ich trwałość.
 • Implanty dentystyczne chronią zdrową kość tzn. utrzymują objętość kostną. Pozostawienie pustych miejsc w jamie ustnej po utracie jednego lub więcej zębów może prowadzić do dodatkowych problemów zdrowotnych takich jak utrata kości prowadząca do jej zaniku czy problemów w stawie skroniowo-żuchwowym.
 • W przeciwieństwie do mostów, implanty nie opierają się na filarach zdrowych zębów, co pozwala chronić własne zęby przed uszkodzeniem spowodowanym ich oszlifowaniem. Implanty funkcjonują i wyglądają jak prawdziwe zęby, nie sprawiają żądnych trudności w utrzymaniu higieny, mówieniu czy żuciu.
 • Dbanie o implanty przebiega w taki sam sposób jak w przypadku prawdziwych zębów, niezbędna zatem jest staranna higiena jamy ustnej i regularne wizyty u dentysty. Przy dobrej higienie i regularnych wizytach kontrolnych implanty pozostaną dożywotnio!
 • Implanty w idealny sposób odtwarzają naturalne korzenie zębów, zapewniając stabilizację odbudów protetycznych. W pełni zastępują naturalne zęby w odgryzaniu i żuciu przywracając prawidłowe funkcje żucia oraz odtwarzając właściwie relacje zgryzowe
 • Implanty są biokompatybilne = biozgodne, czyli dobrze tolerowane przez organizm
 • Są idealne w osiągnięciu pełnej estetyki (wysoko estetyczne korony pełnoceramiczne na łącznikach estetycznych)
 • Względy ekonomiczne – 1 implant + korona to koszt porównywalny cenowo do 3-punktowego mostu porcelanowego. Trwałość implantu jest dożywotnia, mostu zaś 7-10 lat.

Może zdarzyć się sytuacja, że implant nie przyjmie się, czyli nie nastąpi jego osteointegracja. Zdarza się to bardzo rzadko, jest to ok 1-2% przypadków, a przyczyny są często trudne do ustalenia (zły stan kości, infekcje, zła higiena, utajone choroby, zbyt mała siła wkręcania (brak stabilizacji pierwotnej) lub zbyt duża siła wkręcenia implantu (przegrzanie kości), palenie tytoniu). W takiej sytuacji implant musi zostać usunięty – zabieg ten nazywamy eksplantacją. Po około 10-12 tygodniach od usunięcia implantu u pacjentów wykonywana jest powtórna implantacja. Pacjent nie ponosi kosztów ponownej implantacji.

Po zakończonym pomyślnie procesie osteointegracji (w prawidłowych warunkach już po 8 tygodniach) można wykonań odbudowę protetyczną. Nie ma ustalonego okresu jak długo implant utrzyma się w kości. Jest to indywidualne dla każdego pacjenta. Wpływa na to stan kości, codzienna higiena oraz kontrolne wizyty u stomatologa. Spełnienie tych warunków pozwoli na utrzymanie pozytywnego efektu leczenia implantoprotetycznego przez wiele lat, bardzo często na zawsze.

Aby ocenić koszty leczenia implanto-protetycznego konieczne jest wykonanie dokumentacji radiologicznej (poglądowe zdjęcie pantomgoraficzne, szczegółowa tomografia komputerowa). Zdarzają się sytuacje, w których przed wszczepieniem implantu konieczne jest wykonanie dodatkowych zabiegów regenerujących kość. Aby precyzyjnie ocenić koszty i procedury dalszego leczenia zachęcamy do umówienia wizyty konsultacyjnej po której lekarz przygotuje indywidualny  plan leczenia implanto-protetycznego z kosztorysem.

Poglądowe koszty:

 • Implant – 3000 zł
 • Zabiegi regeneracyjne kości z wykorzystaniem biomateriału – 2500-4000 zł

Możliwości koron na implantach:

 • Korona porcelanowa na metalu na łączniku standardowym koszt 2300 zł
 • Korona porcelanowa na złocie na łączniku standardowym koszt 2300 zł + koszt złota
 • Korona porcelanowa na metalu nieszlachetnym na łączniku indywidualnym Atlantis 2900 zł
 • Korona porcelanowa na złocie na łączniku indywidualnym Atlantis 2900 zł + koszt złota
 • Korona pełnoceramiczna typu Cerkon na łączniku tytanowym standardowym 3000 zł
 • Korona pełnoceramiczna typu Cerkon na łączniku indywidualnym Atlantis3500 zł
 • Korona pełnoceramiczna typu Cerkon na łączniku estetycznym 3500 zł

Dajemy Pacjentom dożywotnią gwarancję na implanty! W przypadku konieczności wykonania ponownego zabiegu implantacji pacjent nie pokrywa kosztów powtórnego wszczepienia implantu.

Ze względu na czas, jaki upłynął od utraty zęba wyróżniamy następujące możliwości wszczepienia implantu:

 • Implantacja natychmiastowa
 • Implantacja odroczona (wczesna)
 • Implantacja późna
 1. Implantację natychmiastową wykonujemy bezpośrednio po ekstrakcji zęba, podczas jednej wizyty w gabinecie. Jest to metoda najkorzystniejsza, dążąca do zminimalizowania czasu, jaki upływa od momentu usunięcia zęba do jego zastąpienia w pełni funkcjonalnym implantem obciążonym ostateczną pracą protetyczną. Procedura ta daje możliwości na uzyskanie najlepszych efektów estetycznych – pozwala na zachowanie tkanek miękkich w przestrzeniach międzyzębowych, zapobiega resorpcji kości wyrostka zębodołowego, oraz recesji tkanek miękkich po usunięci zęba (obniżeniu linii dziąseł).

Implantację natychmiastową przeprowadzamy szczególnie w odcinku estetycznym (siekacze, kły) oraz bardzo często w odcinku bocznym (zęby przedtrzonowe). Jest to możliwe przy dostatecznie zachowanej objętości kości wyrostka zębodołowego jaka pozostaje po usunięciu zęba, lub przy istniejącym korzeniu zęba zakwalifikowanym do ekstrakcji, aby implant mógł się dobrze zintegrować (wgoić).

Nie we wszystkich jednak przypadkach można przeprowadzić zabieg implantacji natychmiastowej. W przypadku stwierdzenia w miejscu planowanej implantacji np. stanu zapalnego tkanki kostnej czy niewystarczającej jej ilości dla wszczepienia implantu, konieczne może być zastosowanie innego schematu leczenia powstałego ubytku. Należy również pamiętać, że zabieg implantacji natychmiastowej wiąże się z postępowaniem wymagającym dużych umiejętności praktycznych.

Możliwości implantacji natychmiastowej:

 • Implantacja natychmiastowa – implant obciążony łącznikiem tymczasowym i koroną tymczasową, niefunkcjonalną. Jest to optymalne rozwiązanie dla Pacjenta – brak zęba zostaje uzupełniony estetyczną koroną tymczasową. Ostateczna odbudowa protetyczna za 2-4 miesiące.
 • Implantacja natychmiastowa bez konieczności regeneracji – implant zaszyty na głucho. Odbudowa protetyczna za 2-4 miesiące.
 • Implantacja natychmiastowa z koniecznością regeneracji przedsionkowej. Implant zaszyty na głucho. Ostateczna odbudowa protetyczna nie wcześniej niż za 4-6 miesięcy.
 1. Implantacja odroczona (wczesna) odbywa się dwuetapowo. Zabieg implantacji przeprowadza się zazwyczaj między 10 a 12 tygodniem po usunięciu zęba, tak aby uzyskać prawidłowo wygojoną tankę kostną oraz tkankę miękką w miejscu rany poekstrakcyjnej. Określona ilość czasu pozwala na odpowiednią przebudowę kości wyrostka zębodołowego (powstaje młoda kość), co umożliwia lepszą integrację wprowadzonego implantu z otaczającą go tkanką kostną.

Możliwości implantacji odroczonej:

 • Wszczepienie implantu – implant zaszyty na głucho. Odbudowa protetyczna za 2-4 miesiące.
 • Wszczepienie implantu – implant zaszyty na głucho z koniecznością regeneracji np. sinus lift bez lub z augmentacją, augmentacja przedsionkowa. Ostateczna odbudowa protetyczna nie wcześniej niż za 4-6 miesięcy.
 1. Implantacja późna ma miejsce w sytuacji, kiedy czas jaki upłynął od utraty zęba do wszczepienia implantu wynosi wiele miesięcy a nawet lat. Konsekwencją powstałego i nieleczonego braku zęba jest powolny w czasie proces zaniku i resorpcji tkanki kostnej oraz otaczających tkanek miękkich. W wyniku tego ewentualny zabieg implantacji często wymaga specjalistycznych przygotowań. W sytuacji gdy pacjent ma niedostateczną ilości tkanki kostnej (do oceny po analizie tomografii komputerowej – CBCT) konieczne często bywa wykonanie zabiegów regeneracyjnych kości (np. przeszczep kości, podniesienie dna zatoki szczękowej lub augmentacja przedsionkowa), które mają na celu odtworzenie niezbędnej dla powodzenia implantacji ilości kości.

Możliwości implantacji późnej:

 • Wszczepienie implantu – implant zaszyty na głucho. Odbudowa protetyczna za 2-4 miesiące.

Wszczepienie implantu – implant zaszyty na głucho z koniecznością regeneracji np. sinus lift bez lub z augmentacją, augmentacja przedsionkowa. Ostateczna odbudowa protetyczna nie wcześniej niż za 4-6

Implanty stały się tak popularne, ponieważ mogą być stosowane u pacjentów w różnym wieku. O możliwości wykonania zabiegu implantacji nie decyduje wiek, lecz warunki kostne (jakość kości).

Określa się je indywidualnie dla każdego pacjenta, na podstawie badań radiologicznych – zdjęcia pantomgoraficznego oraz tomografii komputerowej oraz wywiadu medycznego z pacjentem. Bardzo ważne są oczekiwania pacjenta wobec całej terapii i omówienie wszystkich wątpliwości. Dopiero wtedy możliwe jest podjęcie decyzji i ułożenie indywidualnego planu leczenia.

Tak jak w przypadku innych metod leczenia, istnieją pewne przeciwwskazania bezwzględne i względne:

Względne przeciwwskazania do implantacji:

Względne przeciwskazania do implantacji to schorzenia które zaburzają prawidłowe etapy leczenia, pogarszają wyniki leczenia zabiegowego, jednak współistnienie choroby nie wyklucza możliwości leczenia implantologicznego i nie wpływa istotnie na długoterminowe wyniki.

Niektóre schorzenia, kiedy są pod kontrolą, pozwalają na kompromisowe utrzymanie implantu jak u osób zdrowych, są to między innymi:

 • cukrzyca
 • niedoczynność tarczycy
 • niewydolność nerek
 • schorzenia hematologiczne (anemia, czerwienica prawdziwa, plamica)
 • schorzenia płuc (astma, zapalenie oskrzeli, rozedma płuc)
 • osteoporoza
 • chemioterapia
 • palenie tytoniu
 • toczeń
 • ciąża
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia psychiczne
 • zespół obniżonej odporności (HIV)
 • terapia immunosupresyjna
 • pacjenci w podeszłym wieku

Bezwzględne przeciwwskazania do implantacji:

Zaliczamy tutaj czynniki, które uniemożliwiają leczenie implantologiczne. Są one związane przede wszystkim ze stanem zdrowia pacjenta. Do przeciwwskazań uniemożliwiających wszczepienie implantu należy m.in. :

 • udar naczyniowy mózgu
 • zaburzenia krwawień
 • chirurgia zastawek serca
 • narkomania
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
 • choroby kości i kolagenu (np. choroba Pageta, osteomalacja, osteogenesis imperfecta)
 • zaburzenia immunosupresji
 • choroby psychicznie
 • dożylne stosowanie bifosfonianów
 • choroba terminalna (progresja nowotworu)
 • napromieniowanie w miejscu implantacji (aktywne leczenie nowotworów)
 • brak możliwości odbudowy protetycznej
 • hiperaktywne mimowolne ruchy mięśni (pląsawica Huntingtona, choroba Parkinsona)
 • pacjent poniżej 16 roku życia

Zawsze w medycynie należy się kierować zasadną „mniejszego zła”. Jeżeli pacjent z różnymi poważnymi chorobami jest ustabilizowany farmakologicznie i pod stałą opieką lekarza specjalisty to przy odpowiednim przygotowaniu i zgodzie lekarza prowadzącego, przeciwwskazania bezwzględne stają się względne!

Nie. Przy niedostatecznej ilości kości zarówno w wymiarze pionowym jak i poziomym możemy wszczepić implant lub implanty, jednak podłoże kostne wymaga odbudowy – regeneracji. Regeneracja może być przeprowadzona jako zabieg przedimplantacyjny lub jednoczasowo z wszczepieniem implantu (śródimplantacyjny). Rozróżniamy kilka podstawowych zabiegów regeneracyjnych – augmentacji (augmentation z ang. – powiększenie, rozszerzenie) :

W szczęce (odbudowy pionowe)

 • podniesienie dna zatoki szczękowej, tzw. sinus lift metodą zamkniętą tzw. osteotomowo. Metoda, bez konieczności wchodzenia do zatoki szczękowej przez okno w ścianie zatoki (z dostępu bocznego). Podniesienie membrany Schneidera dokonujemy przez osteotomię czyli przez wypreparowane „łoże” pod implant (otwór w kości) do którego zostanie wprowadzony implant. Nowa kość powstaje na bazie skrzepu krwi. Odbudowa protetyczna możliwa jest 3-4 miesiące od momentu implantacji. Podniesienie i implantacja odbywają się jednocześnie.
 • podniesienie dna zatoki szczękowej, tzw. sinus lift metodą otwartą z dostępu bocznego – metoda okienkowa (bez augmentacji). Metoda wymagająca już dojścia do wnętrza zatoki szczękowej poprzez specjalnie przygotowane „okienko” w ścianie tejże zatoki. Membranę Schneidera podnosimy z wykorzystaniem specjalnych narzędzi elewatorów (stąd lift). Sinus lift bez augmentacji zwykle wykonywany jest z jednoczasowym wprowadzeniem implantu – kość powstaje na bazie skrzepu krwi. Odbudowa protetyczna możliwa jest 4-6 miesięcy po implantacji.
 • podniesienie dna zatoki szczękowej, tzw. sinus lift metodą otwartą z dostępu bocznego – metoda okienkowa (z augmentacją). Membranę Schneidera podnosimy poprzez specjalnie przygotowane okienko w bocznej ścianie zatoki, umieszczając w zatoce materiał kościozastępczy. W wersji optymistycznej możliwe jest jednoczasowe wszczepienie implantu, w wersji pesymistycznej czas regeneracji wynosi 6-9 miesięcy i dopiero po tym okresie czasu możliwa jest implantacja, a następnie odbudowa protetyczna (po ok. 2 miesiącach od implantacji).

W szczęce i żuchwie (odbudowa pozioma)

 • regeneracja / augmentacja przedsionkowa – kość wyrostka zębodołowego odbudowywana jest w wymiarze policzkowo-językowym lub policzkowo-podniebiennym. Implantacja możliwa jest 4-6 miesięcy po zabiegu.
 • Regeneracja / augmentacja 3D – odbudowa kości wyrostka zębodołowego w szczęce i żuchwie w wymiarze pionowym i poziomym z wykorzystaniem bloków kostnych (kości autogenne, bloki kostne allogenne lub ksenogenne). Implantacja możliwa jest 6-9 miesięcy po zabiegu.
 • Podczas wszystkich zabiegów regeneracyjnych / augmentacji (z wyjątkiem sinus lift metodą zamkniętą czyli osteotomowo) do wspomagania odbudowy kości stosujemy z powodzeniem osocze bogatopłytkowe –PRP (Platelet Rich Plasma), które stanowi doskonałe podłoże dla nowotworzenia kości oraz powstających naczyń krwionośnych zaopatrujących miejsce regeneracji kości.

W wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie fibryny bogatopłytkowej PRF (Platelet Rich Fibrin) jako membrany autogennej lub wypełnienia w zębodole po usunięciu zęba.

PRP oraz PRF i A-PRF otrzymuje się z własnej, żylnej krwi pacjenta pobranej przed zabiegiem. Kombinacja obu metod wraz z dostępnymi preparatami kościotwórczymi pozwala na doskonałe rezultaty lecznicze. Sukces gwarantowany!

PRP (Platelet Rich Plasma) to osocze bogatopłytkowe. PRF i A-PRF ( Platelet Rich Fibrins i Advanced Platelet Rich Fibrin) to fibryna bogatopłytkowa. W wyniku procedury pobrania i odwirowania w wirówce krwi pacjenta otrzymywana jest matryca fibrynowa. Jest to prosta, bezpieczna i bardzo naturalna metoda. Fibrynę bogatopłytkową (PRF oraz A-PRF), podobnie jak bogatopłytkowe osocze (PRP), stosuje się u pacjentów w celu wspomagania i przyspieszania gojenia ran – stymuluje ona gojenie, odbudowę oraz wzrost kości i tkanek miękkich. Wszystkie te czynniki są preparatami autologicznymi, czyli otrzymywanymi z własnej krwi pacjenta, co wpływa na bezpieczeństwo produktu finalnego. Wskazania w stomatologii:

 • zabezpieczenie zębodołu i przyspieszona regeneracja po ekstrakcji
 • uzupełnienie braków kości podczas zabiegów implantacji
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift) w leczeniu implantologicznym
 • przeszczepy tkanek miękkich
 • wspomaganie gojenia ran

Dzięki naszemu urządzeniu możemy dodatkowo otrzymać Concentrated Growth Factors i komórki macierzyste CD34+. Pozwalają one na:

 • szybsze i lepsze rezultaty gojenia
 • szybszą odbudowę kości
 • lepszą integrację implantu z kością
 • brak zespołu suchego zębodołu
 • uzyskanie „StickyBone” po wymieszaniu z substytutem kości
 • otrzymanie „el Poncho” – autogennej membrany regeneracyjnej przy implantacji

W przypadku braku odpowiedniej ilości kości w wymiarze pionowym i/lub poziomym przed implantacją  konieczne jest wykonanie zabiegów regeneracyjnych, czyli augmentacji. Jeśli deficyt kości jest niewielki możliwe jest jedno-czasowe wykonanie obu zabiegów. Gdy deficyt kości jest duży implantacja będzie możliwa po 4-9 miesiącach od zabiegu regeneracji.

Materiały zawierające żywe komórki nazywane są przeszczepami, zaś materiały kościozastępcze nie zawierające żywych komórek – wszczepami.

Przeszczepy kostne:

 • Kość autogenna (czyli własna). Pod względem biologicznym i immunologicznym najlepsze dla pacjenta jest użycie jego własnej kości. Kość taka w obrębie jamy ustnej pozyskiwana jest w postaci wiórków lub bloków kostnych z okolicy trójkąta zatrzonowcowego oraz w postaci bloków kostnych z okolic bródki lub guza szczęki. Wysoki stopień porowatości, jaki posiada kość naturalna, przyspiesza proces tworzenia się naczyń krwionośnych oraz migrację komórek kostnych przez sieć dużych, łączących się ze sobą porów, co w znacznym stopniu przyspiesza proces osteogenezy czyli tworzenia się nowej kości

Wszczepy (materiały kościozastępcze) :

 • Wszczepy allogenne – pochodzenia ludzkiego, pozyskiwane ze struktur kości ludzkiej jednak dawca i biorca różnią się genetycznie. Rozróżniamy kość allogenną zmineralizowaną i zdemineralizowaną.
 • Wszczepy ksenogenne – materiał kostny jest pochodzenia zwierzęcego, do takich materiałów należy np. Bio-Oss (wytwarzany jest z części mineralnej kości wołowych bydła pochodzenia australijskiego. W procesie produkcji usuwa się elementy organiczne, pozostaje jedynie