Marta Stebnicka

Manager

Czuwa nad komfortem pacjentów centrum oraz wspiera pracę zespołu lekarzy i asystentek.

Odpowiada za wizerunek placówki. Oprócz szerokiego zakresu obowiązków w firmie prowadzi fanpage na facebooku. Poprzez zamieszczone tam zdjęcia dzieli się z pacjentami wydarzeniami z życia kliniki. Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła kulturoznawstwo ze specjalnością krytyka artystyczna, a w 2017 roku została absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ukończyła kierunek Zarządzanie w  podmiotach leczniczych. Pasjonuje się fotografią oraz grafiką. Włada językiem angielskim w  stopniu komunikatywnym.

Zarejestruj się!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Nadolna-Karpińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M-Dent Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Magdalena Nadolna-Karpińska, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/17, 50 – 229 Wrocław ("M-Dent"). M-Dent przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje pytania skierowane drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz M-Dentu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z pytania. Masz prawo do żądania od M-Dentu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji znajdziesz w Klauzuli informacyjnej

Proszę czekać ...