Marek Adwent

Doktor nauk medycznych

specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, najwyższej klasy implantolog. Master of Science in Oral Implantology, Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Wykonuje implantacje pojedyncze i mnogie, zabiegi regeneracji kości, zabiegi na tkankach miękkich i plastykę dziąsła.

Specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. W 1999 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną, a w 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (tematem jego badań była ocena reakcji tkanek żywego organizmu na implantację materiałów stosowanych do produkcji implantów). W 2009 roku ukończył z powodzeniem prestiżowe szkolenie implantologiczne (Curriculum in Oral Implantology) na Uniwersytecie J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem. Do 2011 roku pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

O jego zaangażowaniu i stałym rozwijaniu swoich zawodowych umiejętności świadczą choćby przyznane mu tytuły: specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej, Eksperta ds. Implantologii Stomatologicznej PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), Expert in Oral Implantology DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie), Diplomate in Oral Implantology ICOI (International Congress of Oral Implantologists), czy wreszcie Master of Science in Oral Implantology po ukończeniu w 2012 roku studiów podyplomowych na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (z zakresu leczenia z zastosowaniem implantów zębowych). W uznaniu jego dokonań rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał mu nagrodę I stopnia za cykl badań nad biomateriałami stosowanymi w implantologii.

Ponieważ należy do osób, które pragną dalej rozwijać swoje kompetencje i którym trudno jest zaspokoić głód wiedzy, stale bierze udział w międzynarodowych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez liderów światowej implantologii. Głównym kierunkiem jego zainteresowań jest poznawanie jak najmniej inwazyjnych, a jednocześnie przewidywalnych metod regeneracji tkanek w celu uzyskania optymalnego, długotrwałego efektu estetycznego, oraz leczenie powikłań po wcześniejszej, nieudanej terapii implantologicznej.

Prywatnie jest ojcem trójki dzieci (Małgosi, Maćka i Michała). Wolny czas lubi spędzać, uprawiając kitesurfing. Biegle włada językiem angielskim, nieobcy jest mu również język francuski.

Specjalizacje:

Zarejestruj się!