Protetyka i implanto-protetyka

protetyka

Nowoczesna protetyka nie lubi działania nieprzemyślanego, wymaga szerokiego spojrzenia obejmującego prawie wszystkie gałęzie stomatologii, poczynając od leczenia zachowawczego, ortodontycznego, na protetyczno-implantologicznym kończąc.

Wykonanie każdej pracy protetycznej poprzedzamy dokładną analizą modeli diagnostycznych oraz zdjęć rentgenowskich, a w niektórych przypadkach wizualizacji 3D, czyli tomografii komputerowej. Proponowane przez nas możliwe warianty odbudowy braków uzębienia przedstawiamy do akceptacji pacjentowi. Właściwe przygotowanie pacjenta do odbudowy protetycznej wymaga leczenia zespołowego.

W zakresie protetyki (filary stanowią zęby własne) proponujemy:

 • licówki pełnoceramiczne (uzupełnienia wysoce estetyczne i oszczędzające tkanki własnego zęba),
 • uzupełnienia stałe (korony, mosty, korony na implantach) wykonywane na tradycyjnych stopach metali oraz złocie,
 • uzupełnienia stałe pełnoceramiczne (korony Procera, korony cerkonowe na podbudowie z tlenku cyrkonu),
 • wkłady koronowe typu onlay, inlay, overlay (wypełnienia pełnoceramiczne lub kompozytowe wykonane w laboratorium),
 • wkłady koronowo-korzeniowe (z włókien szklanych, tytanu, cyrkonu lub złota),
 • uzupełnienia ruchome (protezy osiadające, protezy szkieletowe i szynoprotezy),
 • kombinacje uzupełnień stałych i ruchomych (odtwarzające pełne łuki zębowe) łączone przy pomocy zatrzasków bądź zasuw.

W zakresie implanto-protetyki (filary stanowią implanty) wykonujemy:

 • korony i mosty na implantach (na łącznikach tytanowych i estetycznych),
 • rekonstrukcje pełnych łuków zębowych w technologii Cad-Cam (prace frezowane w tytanie lub cyrkonie Prettau),
 • protezy całkowite na belkach tytanowych lub frezowanych w technologii Cad-Cam,
 • uzupełnienia typu Overdenture na teleskopach typu Locator lub Syncone.

Wysoką jakość pracy protetycznej gwarantuje współpraca z doświadczonym laboratorium protetycznym, które podobnie jak my stawia na precyzję, najlepsze materiały i technologię, a co najważniejsze – stara się skrupulatnie odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania pacjenta.

Najczęściej zadawane pytania:

Odbudowa protetyczna typu inlay, onlay, overlay (wkłady,nakłady,endokorony),

Tego typu odbudowy są alternatywą dla wypełnień  tradycyjnych oraz koron i wkładów. Dzięki nim oszczędzamy zdrowe tkanki zęba przed nadmiernym szlifowaniem, a także zmniejszamy ryzyko złamania zęba , poprawiając zarówno funkcjonalność i trwałość odbudowy oraz przywracając naturalny, anatomiczny wygląd.

Nakłady zaleca się do odbudowy zębów bocznych po leczeniu kanałowym oraz zębów żywych z rozległym zniszczeniem korony.

Umożliwiają one funkcjonalne, precyzyjne i estetyczne odtworzenie utraconej powierzchni zęba, idealne odtworzenie punktów stycznych, ułatwiają zachowanie prawidłowej higieny oraz umożliwiają pełne wykorzystanie zęba w proces żucia

Materiały które można użyć do wykonania uzupełnień protetycznych:

 • kompozyt lub ceramokompozyt.
 • porcelana
 • złoto

Cementujemy je w ubytku odpowiednio dobranymi  materiałami wykorzystując nowoczesną technologię sił adhezji, polegającą na chemicznym połączeniu cementu, nakładu i zęba w sposób szczelny, stabilny i trwały.

Tego typu odbudowy protetyczne są szczególnie polecane jako ostateczna rekonstrukcja zębów po leczeniu endodontycznym (kanałowym). Zwykle zęby te są bardziej zniszczone, a co za tym idzie bardziej narażone na pęknięcia czy złamania. Zalecane są również przy rozległym zniszczeniu koron zębów żywych.

Standardowe wypełnienie wykonywane jednoetapowo, bezpośrednio w gabinecie nie może równać się z laboratoryjnie wykonanym onlayem , a różnica dotyczy trwałości i szczelności. Nakłady wykonuje się zazwyczaj z porcelany lub  kompozytów, które poddane obróbce laboratoryjnej cechują się lepszymi parametrami wytrzymałościowymi od tych stosowanych w gabinecie. Prawidłowo zacementowany onlay dłużej zachowuje też szczelność. Wypełnienia tradycyjne zmniejszają swoją objętość ( jest to tzw skurcz polimeryzacyjny) co może prowadzić do powstawania naprężeń pomiędzy plombą a ścianą zęba, w konsekwencji do rozszczelnienia odbudowy. Nie ma to wielkiego znaczenia w przypadku niezbyt rozległych ubytków, ale w przypadku dużych zniszczeń grozi procesem próchnicowym, a nawet złamaniem zęba.

Sposób przygotowania zęba pod nakład jest bardziej oszczędny, nie wymaga tak dużego szlifowania tkanek zęba. Jednak nie każdy ząb kwalifikuje się pod tego typu odbudowe, czasami trzeba wykonać tradycyjną koronę.  Kiedy wykonujemy koronę cały ząb musi być oszlifowany. W przypadku wkładów/nakładów koronowych zakres szlifowania jest bardziej ograniczony, co pozwala na zaoszczędzenie większej części zęba niż w przypadku tradycyjnych, całościowych rekonstrukcji protetycznych. W stomatologii odtwórczej zastosowanie nakładów znacząco ograniczyło wskazania do stosowania koron.

Często efekt funkcjonalny i estetyczny jest lepszy niż w przypadku tradycyjnego wypełnienia. Nakłady można wytwarzać w różnych odcieniach  i kombinacjach kolorów zęba, a także dodawać różnego rodzaju cechy charakterystyczne takie jak przebarwienia bruzd czy różnice przezierności. Efekty te uzyskuje się na drodze malowania lub nakładania warstw kompozytu lub porcelany o różnym zabarwieniu czy transparencji. W niektórych przypadkach nie jest możliwe całkowite zamaskowanie linii przejścia nakładu w ząb (np. tkanki zęba bardzo mocno przebarwione). Jeżeli tak się dzieje to granicę między zębem a nakładem “umieszcza” się poza widocznymi obszarami jamy ustnej lub łączy się onlay z pokryciem całej widocznej powierzchni “przedniej”.

W przypadku zębów przednich zazwyczaj stosuje się inne rozwiązania protetyczne takie jak estetyczne odbudowy kompozytowe, licówki czy korony.

Ząb wymaga odpowiedniego przygotowania, a leczenie jest zazwyczaj dwuetapowe.

Na pierwszej wizycie pokrywamy część zęba kompozytem lub zakładamy wkład (w przypadku zębów martwych). Następnie wykonywana jest preparacja wiertłem, oszczędne szlifowanie i wycisk, który pozwala na wykonanie w laboratorium modelu uzębienia (odwzorowaniu sytuacji panującej w jamie ustnej), na którym technik “buduje” utracony fragment zęba. Na kolejnej wizycie ONLAY jest sprawdzany a w przypadku idealnego dostosowania  “wklejany” do ubytku z wykorzystaniem technologii adhezji.

Wykonanie odbudowy w przypadku bezzębia uzależnione są od ilości wszczepionych implantów. Najważniejsze, aby wykonywana praca protetyczna miała prawidłową stabilizację. Aby ją osiągnąć most musi wspierać się na wystarczającej ilości filarów. O ilości filarów, czyli wszczepionych implantach, decyduje lekarz. Przy brakach zębowych wykonując nowoczesną protezę, odbudowa w szczęce może opierać na 4 lub 6 implantach, natomiast w żuchwie na 2 lub 3 lub 4 implantach.

Głownie dzielmy je na dwie grupy, na prace ruchome oraz prace na stałe.

Prace ruchome – ich głównym elementem jest proteza overdenture inaczej nazywana protezą wyjmowaną, nakładową lub ruchomą. Wykonywane są zarówno w szczęce jaki i w żuchwie. Dla tego typu prac konieczne jest wszczepienie dwóch, trzech, czterech lub sześciu implantów.

Prace na stałe to wielopunktowe mosty, przykręcane lub cementowane. Wykonywane są przy odbudowie szczęki i w żuchwy. Dla tego typu prac konieczne jest wszczepienie czterech lub sześciu implantów.

Poniżej przedstawimy możliwości odbudów jakie wykonujemy w naszym Centrum w zależności od ilości wszczepianych implantów:

 

 1. przy wszczepieniu dwóch implantów
  • belka frezowana w technologii Cad-Cam oparta na 2 implantach z maksymalna ilością zaczepów, na tym proteza overdenture (ruchoma) zapinana do belki uzupełniająca łuk zębowy do 12 lub 14-punktów [możliwa tylko w przy odbudowie żuchwy]
 2. przy wszczepieniu trzech implantów
 • belka frezowana w technologii Cad-Cam oparta na 3 implantach z maksymalna ilością zaczepów, na tym proteza overdenture (ruchoma) zapinana do belki uzupełniająca łuk zębowy do 12 lub 14-punktów [możliwa tylko w przy odbudowie żuchwy]
 1. przy wszczepieniu czterech implantów
  • odbudowa na 4 łączniach typu Locator, na nich proteza overdenture (wyjmowana) uzupełniająca łuk zębowy do 12 lub 14-punktów [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]
  • odbudowa typu SynconeConcept oparta na 4 łącznikach teleskopowych, na nich proteza overdenture (nakładana) uzupełniająca łuk zębowy do 12 lub 14-punktów [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]
  • belka frezowana w technologii Cad-Cam oparta na 4 implantach z maksymalna ilością zaczepów, na tym proteza oveerdenture (ruchoma) zapinana do belki uzupełniająca łuk zębowy do 12 lub 14-punktów [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]
 2. przy wszczepieniu sześciu implantów
 • belka frezowana w technologii Cad-Cam oparta na 6 implantach z maksymalna ilością zaczepów, na tym proteza overdenture (wyjmowana) zapinana do belki uzupełniająca łuk zębowy do 12 lub 14-punktów [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]

Poniżej przedstawimy możliwości odbudów jakie wykonujemy w naszym Centrum w zależności od ilości wszczepianych implantów:

 1. przy wszczepieniu czterech implantów
  • odbudowa typu all-on-4 to wykonanie 12 lub 14-punktowego mostu porcelanowego frezowanego w technologii Cad-Cam opartego na 4 implantach. Praca może być zarówno przykręcana jak i cementowana [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]
  • wielopunktowe mosty frezowane monoblokowe w całości frezowane w technologii Cad-Cam na 4 implantach w całości struktury z tlenku Cyrkonu (Prettau, Lava, Rainbow) – mosty te mogą być 12- lub 14- punktowe z reguły jako praca przykręca [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]
  • Conometric System – 12 lub 14-punktowy most porcelanowy, frezowany w technologii Cad-Cam oparty na 4 implantach. Praca jest osadzona na łącznikach stożkowych (typu teleskop) – praca na stałe
 2. przy wszczepieniu sześciu implantów
 • odbudowa typu all-on-6 to wykonanie 12 lub 14-punktowego mostu porcelanowego frezowanego w technologii Cad-Cam opartego na 6 implantach. Praca może być zarówno przykręcana jak i cementowana [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]
 • wielopunktowe mosty frezowane monoblokowe w całości frezowane w technologii Cad-Cam na 6 implantach w całości struktury z tlenku Cyrkonu (Prettau, Lava, Rainbow) – mosty te mogą być 12- lub 14- punktowe z reguły jako praca przykręca [możliwa przy odbudowie szczęki i żuchwy]
 • Conometric System 12 lub 14-punktowy most porcelanowy, frezowany w technologii Cad-Cam oparty na 6 implantach. Praca jest osadzona na łącznikach stożkowych (typu teleskop) – praca na stałe

Możliwości wykonania wielopunktowego mostu  na 6 implantach.
Gównie wykonujemy mosty 12- i 14-punktowe:

 1. wielopunktowy most porcelanowy na metalu/ na chromo-kobalcie/ na tytanie frezowany w technologii Cad-Cam [praca cementowana] składający się z 6 koron na implantach oraz 6 lub 8 przęseł (w zależności od całkowitej ilości punktów w moście)
 2. wielopunktowy most porcelanowy na metalu/ na chromo-kobalcie/ na tytanie frezowany w technologii Cad-Cam [praca bezpośrednio przykręcana] składający się z 6 koron na implantach oraz 6 lub 8 przęseł (w zależności od całkowitej ilości punktów w moście)
 3. wielopunktowy most porcelanowy na metalu/ na chromo-kobalcie/ na tytanie frezowany w technologii Cad-Cam [praca pośrednio przykręcana na balance basse’ach – multiunitach] składający się z 6 koron na implantach oraz 6 lub 8 przęseł (w zależności od całkowitej ilości punktów w moście)
 4. wielopunktowy most porcelanowy na metalu/ na chromo-kobalcie/ na tytanie frezowany w technologii Cad-Cam [praca pośrednio przykręcana z przekierowaniem otworu do 30°] składający się z 6 koron na implantach oraz 6 lub 8 przęseł (w zależności od całkowitej ilości punktów w moście)

+ jeśli u pacjenta występuje znaczny deficyt tkanek miękkich przy każdym z powyższych rodzajów mostów konieczne jest ich uzupełnienie, czyli wykonanie tzw. różowej ceramiki 2D lub 3D (inaczej wykonanie różowego dziąsła)

Tak. Od momentu odbudowy protetycznej konieczne są wizyty kontrolne co 6 miesięcy, szczególnie w pierwszych dwóch latach od implantacji. Zaleca się jednak, aby pacjent zgłaszał  się na regularne wizyty kontrolne, wraz z obserwacją radiologiczną co 6 miesięcy lub przynajmniej raz w roku o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Nasi specjaliści:

Magdalena Nadolna-KarpińskaEwelina LubońRadosław Romanik

Pozostałe usługi:

Zarejestruj się!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Nadolna-Karpińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M-Dent Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Magdalena Nadolna-Karpińska, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/17, 50 – 229 Wrocław ("M-Dent"). M-Dent przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje pytania skierowane drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz M-Dentu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z pytania. Masz prawo do żądania od M-Dentu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji znajdziesz w Klauzuli informacyjnej

Proszę czekać ...