Diagnostyka radiologiczna

radiologiczna

Diagnostyka radiologiczna (cyfrowy zapis zdjęć zębów RVG) to nowoczesne i precyzyjne narzędzie diagnostyczne niezbędne w trakcie planowania i wykonywania leczenia stomatologicznego.

Nasze centrum wyposażone jest w:

  • punktowe lampy RTG przy każdym fotelu do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych (zdjęcia pojedynczych zębów),
  • pantomograf do wykonywania poglądowych zdjęć pantomograficznych dla zobrazowania całej szczęki i żuchwy wraz ze stawami skroniowo-żuchwowymi,
  • aparat 3D z najnowszym oprogramowaniem do wykonywania tomografii komputerowej dla szczegółowej i wszechstronnej diagnostyki pacjenta, w tym planowania i wykonywania leczenia implanto-protetycznego.

Korzyści dla pacjenta wynikające z zastosowania radiowizjografii:

  • zminimalizowanie dawki promieniowania rentgenowskiego przy wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych nawet o 90%,
  • możliwość natychmiastowego otrzymania obrazu,
  • możliwość przetworzenia obrazu (powiększenia, skontrastowania, przefiltrowania), co w znacznym stopniu ułatwia diagnozę,
  • łatwość przesyłania obrazu w celu konsultacji ze specjalistami zarówno wewnątrz centrum, jak i na zewnątrz,
  • wygodna archiwizacja oraz dostęp do danych.

W naszym centrum wszystkie unity stomatologiczne wyposażone są w system multimedialny z kamerą wewnątrzustną i ekranem. Pozwala to na tworzenie wizualnej dokumentacji przebiegu leczenia.

Nasi specjaliści:

Pozostałe usługi:

Zarejestruj się!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Nadolna-Karpińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M-Dent Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Magdalena Nadolna-Karpińska, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/17, 50 – 229 Wrocław ("M-Dent"). M-Dent przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje pytania skierowane drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz M-Dentu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z pytania. Masz prawo do żądania od M-Dentu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji znajdziesz w Klauzuli informacyjnej

Proszę czekać ...